Guide om sygedagpenge – Se hvornår der er sygedagpenge udbetaling i 2024

Vi kan alle blive uheldige og ramt af sygdom, som enten er en langvarig eller kortvarig sygdom, men sker det for dig, så har du som udgangspunkt altid krav på at modtage sygedagpenge hvis du er med i en a-kasse. Desværre så er reglerne omkring sygedagpenge utroligt komplicerede og bliver løbende reguleret og stiller dig ofte tilbage med en masse spørgsmål. Eksempelvis så er der mange der er i tvivl omkring hvornår der er sygedagpenge udbetaling i 2024, og eftersom man er yderst afhængig af netop denne ydelse, hvis man af den ene eller den anden grund er berettiget til det, så får man sandsynligvis heller ikke andre indtægter. Derfor har vi lavet netop denne side, så du kan få noget mere viden omkring hvornår sygedagpenge udbetales.

Vi er så heldige i Danmark, at have et velfærds system, som gør at vi har mulighed for at få støtte hvis vi bliver sygemeldt, hvor man i andre lande kan miste tag over hoved eller være nødsaget til at optage gæld for at få hjælp. Noget af det som de fleste ønsker at vide, er hvilke datoer der er udbetaling af sygedagpenge, og det har vi naturligvis valgt at tage med i denne guide. Vi opdatere naturligvis hver eneste gang der bliver ændret på reglerne, så denne side altid er opdateret.

Hvorfor får man sygedagpenge?

Du får sygedagpenge hvis du bliver sygemeldt igennem en længere periode, hvis du ikke er i stand til at varetage de opgaver som du har på arbejdet. Årsagen kan eksempelvis være at du er kommet til skade, eller på grund af sygdom. og det er arbejdsgiveren der udbetaler dine sygedagpenge og i nogle tilfælde det offenlige, men det er som regel din arbejdsgiver.

Se hvornår der er udbetaling for sygedagpenge i 2024

Tirsdag den 31. Januar 2024
Tirsdag den 28. Februar 2024
Fredag den 31. Marts 2024
Fredag den 28. April 2024
Onsdag den 31. Maj 2024
Fredag den 30. Juni 2024
Mandag den 31. Juli 2024
Torsdag den 31. August 2024
Fredag den 29. September 2024
Tirsdag den 31. Oktober 2024
Torsdag den 30. November 2024
Fredag den 29. December 2024

Hvor meget får man i sygedagpenge?

Der er mange der ikke ved hvordan deres situation ser ud når vi snakker hvor meget man får i sygedagpenge, hvilket trods alt er ret væsentligt da det jo er ens indkomst det handler om.

Det er desværre svært at sige hvad man får i sygedagpenge eftersom der er mange regler der gælder på sygedagpenge området.

Dog er der nogle regler som man kan bruge som udgangspunkt:

 • Ens sygedagpenge bliver udregnet ud fra hvor mange timer du har arbejdet og hvad du har ville have tjent, hvis du havde arbejdet.
 • Denne timeløn bliver regnet ud fra at man ganger de timer du har været syg med timelønnen efter fradraget for arbejdsmarkedsbidraget
 • Du kan maksimalt få 116,22 kroner i timen i tabt arbejdsfortjeneste, hvilket er 4.300 kroner om ugen. Dette beløb betales der ikke arbejdsmarkedsbidrag af.

Alt dette betyder at hvis du eksempelvis idag får 100 kroner i timen på arbejdet, så vil du også få 100 kroner i timen i sygedagpenge. Men hvis du får 200 kroner i timen, så vil du maksimalt få de 116,22 kroner i timen som er den maksimale timesats når du får sygedagpenge.

Disse penge bliver altid udbetalt bagud fra den forgangne måned.

Hvilke krav er der for at få sygedagpenge?

For at være berettiget til sygedagpenge, kræves det at du er i arbejde og har haft mindst 240 timer indenfor de sidste 6 måneder, eller lige er blevet færdig med en erhvervsfaglig uddannelse, som har varet i minimum 1,5 år.  Du kan læse mere om kravene for at få sygedagpenge her.

Kan jeg få sygedagpenge?

Hvis du ikke har arbejde, og ikke har mulighed for at arbejde grundet sygdom eller grundet du er kommet til skade, så kan du få sygedagpenge. Alt det kræver er blot følgende:

 • At du er Lønmodtager.
 • At du er med i en A-kasse og modtager økonomisk støtte.
 • At du er selvstændig
 • At du arbejder i din ægtefælles selvstændige virksomhed.

Der er dog også nogle krav som de forskellige a-kasser har, du skal kontakte din a-kasse for at få svar på.

Men udover de overstående krav, så skal du også:

 • have været ansat hos din nuværende arbejdsgiver i minimum otte uger, før du kan modtage sygedagpenge.
 • have arbejdet i minimum 74 timer indenfor disse 8 uger.

Hvis du bliver ramt af sygdom i mere end 30 dage og ikke lever op til kravene som din arbejdsgiver har, så vil du i stedet for at få udbetaling af dine dagpenge af din arbejdsgiver, få dine sygedagpenge fra kommunen i stedet for.

Hvis du skal kunne modtage sygedagpenge fra kommunen skal du kunne opfylde én af de nedståensde krav. Du skal:

 • have været i beskæftigelse på den første sygedag og have arbejdet i minimum 240 timer indenfor de sidste 6 måneder op til den første sygedag. Derudover skal du have arbejdet i minimum 40 timer om måneden i minimum 5 af månederne.
 • have haft ret til at modtage arbejdsløshedsdagpenge eller arbejdsmarkedsydelse, hvis ikke du har været ramt af sygdom.
 • have afsluttet en erhvervsuddannelse indenfor den sidste måned, og uddannelsen skal vare minimum 18 måneder.
 • være elev i praktik med løn, i kombination med uddannelse.
 • have været i fleksjob.
 • have en sygdom som er kommet grundet en arbejdsskade.

Kan man få Sygedagpenge som selvstændig erhvervsdrivende?

Utroligt mange selvstændige er ikke klar over reglerne for sygedagpenge som selvstændig, hvilket der endeligt ikke er noget underligt i. Reglerne omkring at være selvstændig og modtage sygedagpenge er så besværlige og indviklede, at det kan blive helt uoverskueligt at finde rundt i.
Men ja, du kan godt modtage sygedagpenge som selvstændig, men der er nogle lidt andre regler end hvis du er almindelig ansat. Du kan nemlig først modtage sygedagpenge efter 14 sygedage.

Hvis du ønsker at modtage sygedagpenge efter 14 sygedage som selstændig, skal du opfylde disse krav:

 • Du skal minimum have drevet din selvstændige virksomhed i 6 af de sidste 12 måneder.
 • Du skal mindst have arbejdet i 18,5 time om ugen i de sidste 6 ud af 12 måneder.
 • Du skal mindst have arbejdet i 18,5 time om ugen, i den sidste måned op til sygemeldingen.

Men hvis du er ansat i dit eget Aps selskab eller A/S selskab som du er partner eller ejer af, så vil reglerne være som hvis du er lønmodtager i forhold til sygedagpengeloven. Det betyder at dine regler om sygedagpenge er gældende som almindelig ansat.

Hvor længe kan jeg få sygedagpenge?

Du kan modtage sygedagpenge i 22 uger indenfor ni måneder.

Hvis du er syg i længere tid end de 22 uger, så kan du i de fleste tilfælde få lov til at forlænge denne periode for udbetalingen, hvis du stadig ikke kan komme tilbage på arbejdet.

Så snart der er gået 22 uger, så vil din udbetaling af sygedagpenge stoppe omgående helt automatisk, medmindre du har fået forlænget perioden.

Uanset om du får brug for at forlænge perioden eller ej, så vil din udbetaling af sygedagpenge stoppe hvis:

 • Du siger nej til at være med i dine tilbud om aktivering og arbejdsprøvning.
 • Du med vilje forsøger at forsinke eller udskyde helbredelsen af sygdommen.
 • udebliver fra de forskellige opfølgningssamtaler som du har med din kommune, uden en gyldig grund.
 • Ikke siger ja til at få lægebehandling.
 • Ikke siger ja til andre tilbud som eksempelvis fysioterapi, psykologbehandling og genoptræning.

Kan jeg få forlænget min sygedagpenge periode?

Hvis det er nødvendigt at få din sygedagpenge periode forlænget, fordi du har brug for længere tid end 22 uger, så kan det godt lade sig gøre. Dog skal kommunen godkende det inden det er muligt.

Du kan få forlænget din sygedagpenge periode hvis en af de nedestående situationer er aktuel for dig:

 • din kommune kan vurdere at du skal gennemføre en arbejdsprøvning, for at få afklaret hvordan arbejdsevnen er. I denne situation kan den blive forlænget til 69 uger i stedet.
 • din kommune kan vurdere at du i stedet skal på revalidering måske skal sættes igang.
 • Du er under behandling fra af lægelig karakter, og at en læge mener at det er realistisk at du kan arbejde igen indenfor en periode på 134 uger.
 • din kommune laver en vurdering om at rehabiliteringsteamet skal behadle din arbejdsdygtighed, så man kan finde ud af om du skal i fleksjob, i ressourceforløb eller på førtidspension.
 • en læge vurdere at du er dødeligt syg, eller har en livstruende sygdom, gør at der ingen begrænsning er på perioden under sygedagpenge.
 • du har ansøgt om førtidspension grundet sygdommen eller arbejdsskade.
 • du har oprettet en sag til arbejdsskadestyrelsen om en arbejdsskade, der er årsagen til sygemeldingen.

Hvis du ikke bliver godkendt til forlænget sygedagpenge, så har du mulighed for at komme i et jobafklaringsforløb, hvor du i stedet vil få en betaling der ligner kontanthjælp. Men denne ydelse er ikke påvirket af din formue eller ægtefælles indtægt.