Alt om Folkepension – og se hvornår der er Folkepension udbetaling i 2024

Folkepensionen er en social pension, som danskere kan få udbetalt når man fylder 67, og igen i 2030 bliver den ændret til 68 år. Folkepension vil du få udbetaling af hver måned.

Vi er heldige at vi i Danmark har et velfærdssamfund, hvor man som pensionist kan få støtte fra det offentlige, og derfor ikke skal frygte en pensions tilværelse hvor man skal leve på en sten, eller have behov for hjælp af familien. Der er utroligt mange regler på det område, og de ændres hele tiden, så det kan være utroligt svært at finde de nyeste og opdaterede, da mange af de artikler man læser på nettet er mange år gamle. Derfor har vi lavet denne side, så vi kan hjælpe med at finde de korrekte datoer og de nyeste oplysninger omkring folkepension.

Se alle datoerne for udbetaling af folkepension for 2024

Onsdag den 31. Januar 2024
Torsdag den 29. Februar 2024
Onsdag den 27. Marts 2024
Tirsdag den 30. April 2024
Fredag den 31. Maj 2024
Fredag den 28. Juni 2024
Onsdag den 31. Juli 2024
Fredag den 30. August 2024
Søndag den 29. September 2024
Onsdag den 30. Oktober 2024
Fredag den 29. November 2024
Mandag den 30. December 2024

Hvordan får jeg folkepension?

Du får faktisk ikke helt automatisk udbetalt din folkepension. Du skal selv søge folkepension når du rammer pensionsalderen, medmindre du er førtidspensionist. Hvis du er førtidspensionist så vil du helt automatisk overgå til folkepension uden at du skal lave en ansøgning.

Hvis du vil lave en ansøgning om folkepension, så skal du gøre det online med NemID, medmindre du er bevilget for dispensation for digitale ansøgninger på www.borger.dk/folkepension

Du kan allerede begynde med at ansøge om folkepension når der er 6 måneder til du har nået pensionsalderen.

Hvis du er fritaget for at bruge digital post, så er du ikke nødvendigvis fritaget for obligatorisk at bruge digital selvbetjening, og har du ikke mulighed for at bruge den digitale selvbetjeninglsøsning, så skal du blot gå til din lokale borgerservice og få hjælp. Hvis du ikke ønsker at bruge denne mulighed, så kan du få udleveret et ansøgningsskema, og søge om at blive fritaget for at bruge digital selvbetjening

Hvor meget får jeg i folkepension – satser for 2024

Det er forskelligt hvor meget du får i folkepension, og afhænger også af om du er enlig eller gift. Det afhænger også af din formue ikke overstiger 99.200 (2024). Dog kan den variere og er afhængig af alle dine indtægter (udover folkepension), din sammenlevers indtægter samt din indtægt fra arbejde.

Satser for udbetaling af folkepension 2024:

 • Grundbeløb – 6.928 kroner om måneden.
 • Pensionstilæg for gifte/sammenlevende – 4.102 kroner om måneden.
 • Pensionstillæg enlige – 8.016 kroner om måneden.
 • Ældrecheck til hver – 19.900 om året.

Din folkepension vil bestå af grundbeløbet samt et pensionstillæg, men størrelsen af din udbetaling af folkepensionen afhænger af om:

 • Pensionisten er enlig eller gift/samlevende
 • Indtægterne udover din folkepension, både dine egne og ægtefælle/samlevers indtægt.
 • pensionisten har boet i Danmark i 40 år efter pensionisten fyldte 15 år. Hvis pensionisten ikke har det, så vil pensionen blive nedsat, både grundbeløb samt pensionstillæg.

Dine indtægter som du har inden du starter fra eksempelvis løn og efterløn, har ingen betydning for hvad du får i pension.

Folkepensionsalder

Hvornår din folkepensionsalder er, afhænger af i hvilket årsdag du er blevet født, og hvornår på året du er blevet født. Men vores folkepensionsalder stiger løbende i tank med at vores levealder stiger, så derfor bliver den løbende reguleret, hvilket sker hvert 5. år, hvor virkningen starter d. 1 januar i kalenderåret, 15 år efter reguleringen er vedtaget. Dette startede i 2015 og bliver vurderet igen i 2024. Vores folkepensionsalder er idag 65 år frem til år 2, hvilket er vedtaget af vores folketing.

Hvis du er fyldt 65 år senere end d. 1 januar 1954, så gælder følgende hvis du er født mellem:

 • d. 1 juli 1954 og d. 31 december 1954 = Så er din pensionsalder 65,5 år
 • d. 1 januar 1954 og d. 30 Juni 1954 = Så er din pensionsalder 66 år
 • d. 1 januar 1955 og d. 30 Juni 1955 = Så er din pensionsalder 66,5 år
 • d. 1 juli 1955 og d. 31 december 1962 = Så er din pensionsalder 67 år
 • d. 1 januar 1954 og d. 30 Juni 1954 = Så er din pensionsalder 68 år

Udbetaling af folkepension

Når du kommer til pensionsalderen, så vil du få udbetaling af folkepension måneden efter at du fylder 65, og efter du har ansøgt. Hvis du inden d. 10 i den femte måned ansøger om at få folkepension, så vil din folkepension udbetaling komme med tilbagevirkende kraft.

Hvis du får forudbetaling af løn eller forudbetaling af offentlig forsørgerydelse, så vil du kunne få udbetalt forudbetaling af en måneds ekstra pension ved overgangen til folkepensionen.

Folkepension og pensionstillæg

Som folkepensionist kan du søge om forskellige pensionstillæg, som kan supplere din almindelige folkepension. Dette beløb kommer an på om du har en anden indtægt eller om du er gift, enlig eller samboende. Hvis du har nogle indkomster ved siden af din almindelige folkepension, så kan det have en påvirkning på dine pensionstillæg. Eksempler på disse indkomster er løn fra arbejde, renteindtægter, arbejdsmarkedspension, ATP eller ratepension.

Det betyder ingenting for dine pensionstillæg om du har har en formue  eller ej, dog skal du huske at få medregnet en eventuelt renteindtægt af din formue, som en af dine indtægter.

Pensionstillæg for en enlig 2024

Hvis du er enlig, så er du berettiget til et pensionstillæg for en enlig. Dette pensionstillæg er på 7.745 kroner hver måned, hvilket bliver til 92.940 kroner hvert år. Hvis du vil have det fulde pensionstillæg, så må din indkomst udover din folkepension ikke overstige 88.700 kroner om året.

Hvis du tjener mere end de 88.700 kroner om året ved siden af din folkepension, så vil dit pensionstillæg for enlige nedsættes med 30,9 % af indtægten der overstiger denne grænse. Hvis du kommer til at tjene mere end 336.900 kroner hvert år udover folkepensionen, så mister du dette pensionstillæg.

Pensionstillæg for en enlig, men samlevende

Hvis du idag er i et forhold som folkepensionist, og lever et ægteskabslignende forhold, så vil du få 3.333 kroner hver måned, hvilket er 39.996 kroner hvert år.

Hvis du ønsker at få et fuldt pensionstillæg, så må du ikke tjene mere end 71.200 kroner hvert år, og hvis du har en højere indkomst end 71.200 kroner hvert år, så vil pensionstillægget blive nedsat med 30.9 %, og du mister det helt, hvis indkomsten er mere end 200.000 kroner om året.

Pensionstillæg for ægtepar

Er dig og din ægtefælle folkepensionister, så vil i begge to kunne opnå det fulde pensionstillæg på 3.576 kroner hver måned, og hvis i ønsker det, så må jeres fælles indkomst ikke ligge på mere end 177.700 om året udover jeres folkepension (2024).

Pensionstillæg, hvis ægtefællen ikke er pensionist

Er enten du eller din ægtefælle ikke en pensionist, så vil pensionstillægget være på 3.576 kroner hver måned. Der findes nogle specielle regler hvis ægtefællen ikke er pensionist, og har indtægter fra eksempelvis løn, delpension, sygedagpenge, kontanthjælp eller efterløn.

Kommunen vil se bort fra op til 22.800 kroner om året i indtægt, og alle indtægterne som kommer over disse, vil indgå i beregningen fuldt ud ligesom dine egne indtægter, dog uden folkepensionen som ikke vil blive medregnet. Dit pensionstillæg vil blive nedsat med 32 % af jeres beregnet indtægt over 142.800 kroner om året, og vil bortfalde fuldstændig hvis i fælles rammer en indtægt på 389.000 kroner om året.

Hvor meget kan jeg tjene skattefrit ved siden af folkepensionen?

Mange er ikke klar over at der er mulighed for at tjene penge ved siden af sin pension, som er helt og aldeles skattefrie. Det kræver dog at opgaverne er ting som man normalt laver selv såsom slå græs, gøre rent og lignende opgaver, og ikke almindeligt lønmodtager arbejde. Du kan maksimalt tjene 10.400 kroner årligt helt skattefrit.

Se relaterede sider:

Efterløn

Ferietillæg

Sygedagpenge