Alt du skal vide om barselsdagpenge i 2024

Barselsdagpenge

Når man står og skal på barsel i forbindelse med en graviditet, så er der flere 100 ting man skal holde styr på, og det er ikke til at finde hoved og hale i det hele. Og der er mange der er usikre på hvornår man får sine barselsdagpenge, hvilket er årsagen til at vi har lavet denne artikel, så du kan strege en enkelt ting af på listen, som nok nærmest er en af de vigtigste.

Kan jeg få barselsdagpenge?

Hvis du er lønmodtager, og ønsker barselsdagpenge, så er der nogle bestemte kriterier som du skal opfylde, før du er berettiget til dem. Du skal som minimum være ansat den første dag i din orlov, eller senest dagen før. Derudover så skal du arbejde i mindst 160 timer i 4 hele måneder inden orloven, og til sidst så skal du have minimum 40 timer pr. måned i 3 af de 4 måneder inden orloven.

Et andet vigtigt parameter er at du i perioden skal tilbringe tid med dit barn dagligt, hvor du er fysisk sammen med dit barn.

Udbetaling Danmark indhenter helt automatisk dine oplysninger som beskrevet overstående når din arbejdsgiver får indberettet lønnen, så derfor er det ikke noget du skal stå med.

Hvornår får jeg udbetaling af barselsdagpenge i 2024?

Torsdag den 25. Januar 2024
Torsdag den 29. Februar 2024
Torsdag den 28. Marts 2024
Torsdag den 25. April 2024
Torsdag den 30. Maj 2024
Torsdag den 27. Juni 2024
Torsdag den 25. Juli 2024
Torsdag den 29. August 2024
Torsdag den 26. September 2024
Torsdag den 31. Oktober 2024
Torsdag den 28. November 2024
Torsdag den 23. December 2024

Hvor meget får jeg i barselsdagpenge?

Hvis du vil holde en hel orlov, og har et fuldtidsjob med minimum 37 timer i ugen, og som minimum får 20.359 kroner om måneden, så vil du opnå den høje sats på 4.695 kroner (2024) om ugen før skat.

Barselsdagpengene bliver udregnet afhængig af hvor meget din timeløn er og hvor mange timer du har valgt at holde orlov om ugen.

Man kan maksimalt i 2024 få 126,89 kroner i timen før skat under sine barselsdagpenge periode. Hvis du idag får mindre end de 126,89 kroner i timen på dit arbejde, så vil du derfor også få udbetalt den timeløn som du normalt har.

Barsel og far

Mange er ikke klar over reglerne for barsel og far. Du har som far til barnet ret til fædreorlov med barselsdagpenge i to hele uger. Disse to uger, skal faderen have afholdt inden dit barn bliver 14 uger gammelt.

Normalt så skal disse to uger holdes sammenhængende, men dig og din arbejdsgiver kan godt aftale noget andet, og eventuelt dele de to uger op i mindre perioder i stedet for, hvis det er noget begge parter kan gå med til. Det er vigtigt at nævne, at denne fædreorlov kun gælder for manden, og at moren til barnet altså ikke kan overtage disse to uger lige meget hvad.

Når denne fædreorlov slutter, og de første to uger er gået, så har mor og far til barnet ret til hver 32 ugers orlov, altså 64 uger i alt hvor i er berettiget til barselsdagpenge i hele perioden begge to. I kan selv bestemme om i vil holde denne barsel på samme tid, eller som mange vælger, at holde dem i forlængelse af hinanden. Som far, kan din barsel godt starte mens mor forsat har sine 14 ugers barselsorlov, men dette vil reducere jeres barselsdagpenge i de uger hvor mor og far har holdt barsel sammen.

Som far, får du mange rettigheder når du skal på barsel, men har du en overenskomst igennem dit arbejde, så vil du få endnu flere. Men lige meget hvad, så sikre barselsloven at du som far kan gå på barsel og få til at dig og dit barn kan lære hinanden at kende, og få en behagelig start sammen. Selvom du ikke har noget job, og derfor er ledig, så er du stadig omfattet af den danske barselslov.

Ferie og barselsdagpenge

Der er virkeligt mange som kommer tilbage fra barsel, og som ikke aner om de har optjent ferie i mens de har fået barselsdagpenge, hvilket jo har stor betydning når de engang skal til at holde ferie. Når du har barselsorlov og modtager barselsdagpenge så har du ret til, igennem din arbejdsgiver at optjene ferie i perioden hvor du får løn mens du er væk fra jobbet.

Hvis du ikke får fuld løn i perioden, så får du alligevel ret til din ferie med fuld løn i året hvor du skal have afviklet i din ferie, hvis du altså forsat er ansat hos dem samme virksomhed, når din ferie skal afholdes.

Hvis du skifter arbejdsplads eller blot stopper inden din ferie skal afholdes, så vil du i stedet få en feriegodtgørelse på baggrund af den indtægt du har haft i optjeningsåret. Har du fået barselsdagpenge under din orlov i denne periode og kun fået en halv løn, så vil du altså kun få en feriegodtgørelse for den halve løn som du fik i perioden.

Løn eller barselsdagpenge

Når du er lønmodtager, så har du ifølge barselsloven ret til at få barselsdagpenge fra kommunen. Det har du også ret til, selvom du ikke er med i en A-kasse. Men hvis du får løn under din barsel, så får arbejdsgiveren udbetaling af barselsdagpenge, hvilket bliver kaldt en refusion. Når din løn stopper, så er det først der du skal søge barselsdagpenge.

Når du ikke længere får løn under din barsel, så vil du helt automatisk få et brev om at arbejdsgiveren har kontaktet udbetaling Danmark omkring at din løn stopper. De kan først meddele det, når det er første dag uden løn, så man kan ikke søge inden du går uden løn.

Og hvis du ikke ved hvornår lønnen stopper, så skal du kontakte arbejdsgiveren, for at finde ud af det.

Du skal senest have søgt dine barselsdagpenge 8 uger efter at lønnen er stoppet, så derfor er det vigtigt at du holder øje med brevet fra udbetaling Danmark, så du kan få søgt. Hvis du ikke når det indenfor de 8 uger, så vil du først kunne få barselsdagpenge fra dagen hvor Udbetaling Danmark får din ansøgning.

Se relaterede sider:

Dagpenge

Feriepenge

Ferietillæg