Få mere af ide om førtidspensionen og se datoerne for udbetaling af førtidspension i 2024

Er du interesserede i at få mere viden omkring førtidspension, og bliv klogere på reglerne omkring førtidspensionen, så skal du læse her på siden. Der sker rigtig mange ændringer lige på dette område, og da rigtig meget information man læser på nettet er forældet eller følger de gamle regler for førtidspension, så valgte vi at lave denne side, så du ikke behøver at lede længere. Hvis der sker ændringer på området, så er vi naturligvis helt opdateret hver eneste gang.

Hvornår er der udbetaling af førtidspension i 2024?

Onsdag den 31. Januar 2024
Torsdag den 29. Februar 2024
Onsdag den 27. Marts 2024
Tirsdag den 30. April 2024
Fredag den 31. Maj 2024
Fredag den 28. Juni 2024
Onsdag den 31. Juli 2024
Fredag den 30. August 2024
Mandag den 30. September 2024
Torsdag den 31. Oktober 2024
Fredag den 29. November 2024
Tirsdag den 31. December 2024

Hvordan får jeg førtidspension?

For at ansøge om om førtidspension skal man tage kontakt til din egen kommune, da det er dem der vurdere om du kan blive berettiget til det. Betingelserne er at du af du varigt har en nedsat arbejdsevne, og derfor ikke har mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet igen. Derudover så skal du opfylde de betingelser som der også er for pension.

Derfor har du ikke mulighed for at få tilkendt førtidspension, hvis du kun i en periode har nedsat arbejdsevne, og der er en forventning om at du kommer tilbage på arbejdsmarkedet, eller hvis du i fleksjob og får en forbedret arbejdsevne.

Som ansøger om førtidspension, så skal man normalt deltage i et ressourceforløb, inden kommunen har mulighed for at vurdere om du kan få ret til førtidspension, hvor der også vurderes på uddannelse og erfaringer fra arbejdsmarkedet samt helbred.

Kan jeg få førtidspension?

For at kan få førtidspension så skal du vær fyldt 40, og din arbejdsevne skal være varigt nedsat, og være så lav at du ikke har mulighed for at komme tilbage i et almindeligt arbejde eller fleksjob.Der er dog i nogle enkle tilfælde, hvor du blive godkendt til førtidspension.

Hvis du vil have førtidspension, så skal du også opfylde kravene omkring bopæl og statsborgerskab som betyder at du:

  • Skal være en dansk statsborger.
  • Skal bo fast i Danmark.
  • Skal have boet i Danmark i tre år siden du fyldte 15 og indtil du har nået folkepensionsalderen

Du skal sammen med kommunen finde ud af om du vil blive i stand til at arbejde igen. Det er nemlig kommunen der beslutter om du kan få ret til førtidspension. Man skal normalt have medvirket i et ressourceforløb, hvor kommunen også ser på din uddannelse og erhvervserfaring samt dit helbred.

Kommunen laver en rehabiliteringsplan sammen med dig, hvor der bliver beskrevet hvilke muligheder der er i forhold til krav på arbejdsmarkedet.

Førtidspension ny og gamle regler

I 2003 blev der lavet om i reglerne for førtidspension, som nu er kendt som de nye regler og de gamle regler. Årsagen til at denne ændring var ganske simpel, fordi at reglerne efter den gamle ordning var utrolig indviklede og ikke særligt mange kunne finde ud af dem. Derfor blev de nye regler indført, som er dem man følger, hvis man blev tilkendt førtidspension efter d. 1 januar 2003. De nye reger er betydeligt lettere at gennemskue.

  • Gammel førtidspension blev tilkendt før d. 1 januar 2003
  • Ny førtidspension blev tilkendt efter d. 1 januar 2003

Hvis du er blevet tilkendt førtidspension før d. 1 januar 2003, så bliver du omfattet af de gamle regler, også selvom personens pension bliver revurderet. Du kan se førtidspension gamle regler her

Efter folkepensionens nye regler, så kan du blive tilkendt hvis du:

  • Har en varigt nedsat arbejdsevne
  • har en arbejdsevne der er nedsat så meget, at man ikke selv er i stand til at forsørge sig selv.
  • har afprøvet alle mulighederne for at få forbedret din arbejdsevne

Hvis du er mellem 18 og 40 år gammel, så vil det normalt ikke være muligt at få førtidspension, men i stedet vil du få lavet et individuelt ressourceforløb.

Hvor meget får man i førtidspension – førtidspension satser 2024?

Det er ikke helt ens for alle, omkring hvad man får, og det afhænger også om du er gift eller lever sammen med en anden. Hvis du eksempelvis er gift, og din mand eller kone tjener mere end det ”tilladte” så vil du blive trukket x antal kroner afhængig af hvordan jeres situation er.

Dog er det til forskel fra de gamle regler, langt lettere at finde ud af hvor meget du får i førtidspension, eftersom der faktisk kun er et enkelt beløb til samlevende og gifte, og et beløb til enlige.

Men du får som udgangspunkt:

  • 19.738 kroner om måneden før skat (236.856 kroner om året) hvis du er enlig i 2024
  • 17.330 kroner om måneden før skat (190.152 kroner om året) hvis du er gift eller samlevende i 2024.

Udbetaling af førtidspension

Når du får udbetaling af din førtidspension, så sker det hver eneste måned, hvor din førtidspension bliver udbetalt den sidste bankdag i hver måned. Udbetaling af din førtidspension sker helt automatisk, og den kommer direkte ind på din Nemkonto.

Når du kommer over på førtidspension så vil din månedlige udbetaling ikke blive opgjort hver måned, som man kender det fra en almindelig lønseddel. I stedet vil du modtage en årsopgørelse hvert år til januar måned, hvor du kan se alle opgørelser over dine udbetalinger af førtidspensionen.

Du vil modtage denne opgørelse i din digitale post eller E-boks, men i særlige tilfælde kan du få dispensation for digital post, og i stedet få den sendt med brev.

Førtidspension og arbejde

Helt konkret så betyder førtidspension at du ikke kan være på arbejdsmarkedet, men efter at der er kommet nye regler for førtidspensionen efter d. 1 januar 2003, så er det rent faktisk blevet lovligt at arbejde i et vist omfang, mens du modtager din førtidspension.For selvom du er førtidspensionist, så kan du godt have dage der er bedre end andre, hvor du rent faktisk godt kan have overskuddet til at passe et arbejde nogenlunde. Det kræver dog at du kan finde en arbejdsgiver som kan gå med til at du kommer og går på arbejdet som det passe med din sygdom, skade eller hvad der ellers ligger til årsag for din førtidspension.

Dog skal du være opmærksom på at selvom du gerne må arbejde i et vist omgang efter de nye regler, så vil din førtidspension blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle / samlever har en indtægt fra arbejde som er over en vis størrelse.

Du må selv bestemme hvor meget du vil arbejde ved siden af din førtidspension, dog vil din indtjening blive trukket fra din førtidspension med 30 kroner for hver 100 kroner du har tjent. Dit indtjeningsloft ligger i 2024 på 77.300 kroner hvis du er enlig.

Du skal have i mente, at kommunen også kan vurdere at du kan arbejde på fuldtid i en længere periode, så vil din førtidspension blive sat på ”hvile” og du får i stedet for førtidspension kun løn efter almindelige vilkår, indtil du måske en dag ikke kan arbejde mere grundet helbredet bliver værre igen.