Guide om Børnepenge – Se hvornår der er børnepenge udbetaling 2024

Hvis du har en plan om at få børn i den kommende tid, så bør du helt afgjort begynde at undersøge hvilke regler der er for børnepenge, og hvis du har børn allerede så er det endnu vigtigere at du er klar over hvilke regler der gælder på området.

Først og fremmest, så er børnepenge blevet nødvendigt for flere og flere børnefamilier, og det er et super godt supplement til den daglige økonomi, da det trods alt ikke er billigt at have børn. Men det er faktisk meget få børnefamilier som kan huske de præcise datoer for hvornår deres børnepenge udbetales. Derfor har vi lavet denne side, så du ved præcist hvornår du kan forvente at få dine penge, og derfor kan bruge tiden på din familie i stedet.

Hvis du er skattepligtig i Danmark, og har forældremyndigheden over et eller flere børn, så er du berettiget til børnepenge, men det er dog også et krav at du bor og opholder dig i Danmark, da man har sikret at de danske skattekroner ikke forsvinder ud af Danmark, hvilket også for de fleste giver rigtig fin mening. Derudover så skal barnet også være under 18 år, og lige så snart barnet fylder 18 år, så frafalder børnepenge og børne unge ydelsen.

Hvornår er der børnepenge udbetaling i 2024?

Børnepenge fra 0 til 14 år i 2024

Fredag d. 19. januar 2024
Fredag d. 19. april 2024
Fredag d. 19. juli 2024
Fredag d. 18. oktober 2024

Børnepenge fra 15 til 17 år i 2024

Fredag d. 19. januar 2024
Tirsdag d. 20. februar 2024
Mandag d. 20. marts 2024
Torsdag d. 20. april 2024
Fredag d. 19. maj 2024
Tirsdag d. 20. juni 2024
Torsdag d. 20. juli 2024
Fredag d. 18. august 2024
Onsdag. 20. september 2024
Fredag d. 20. oktober 2024
Mandag d. 20. november 2024
Onsdag d. 20. december 2024

Hvad er børnepenge?

Alle børnefamilier har lige siden 1987 fået den offentlige ydelse børnepenge, som bliver udbetalt hvert kvartal, og dette beløb er fuldstændigt skattefrit. Ydelsen kender du måske også som børne og unge ydelse eller børne checken. Der er omkring 660.000 familier i Danmark som får udbetalt børnepenge til cirka 1,2 millioner børn og unge.

Tidligere var der en begrænsning for hvor mange børn man kunne få disse børnepenge til, men dette loft er blevet fjernet, hvilket for de familier med mange børn naturligvis er en stor fordel.

Hvor meget får man i børnepenge udbetaling?

Hvor meget du får i udbetaling af børnepenge er afhængig af hvor gammelt dit barn er.

i 2024 får man:

 • 0 – 2 årige – 4.746 kroner i hvert kvartal.
 • 3 – 6 årige 3.756  kroner i hvert kvartal.
 • 7 – 14 årige 2.955 kroner i hvert kvartal
 • 15 – 17 årige får 985 kroner om måneden.

Børnenepengene bliver helt automatisk udbetalt til både moren og farens nemkonto, hvilket er en ny regel, hvor det tidligere var moderen der fik pengene udbetalt.

Hvis du tjener mere end 765.800 (2024), så vil det have en påvirkning på hvor meget du vil få i udbetaling af børnepenge, og du vil betyde at du får mindre udbetalt i børnepenge.

Derudover kan du også blive trukket i børnepenge hvis du ikke har fået betalt for daginstitution til din kommune, da gældsstyrelsen kan modregne det i dine børnepenge.

Kan jeg få børnepenge?

Har du børn som er under 18 år gammel, så har du ret til at få børnepenge lige indtil de fylder 18 år. Hvor meget du får i børnepenge er dog forskellige og afhænger af barnets alder, som du kan se ovenfor. Det er som normalt barnets mor der får udbetalt børnepenge, men hvis far har bopæls adresse for børnene så vil det være ham der får børnepenge.

Du vil helt automatisk få børnepenge hvis:

 • du har et barn som er under 18 år gammel.
 • du har et barn som befinder sig i Danmark.
 • du selv bor i Danmark.
 • hvis personen som har forældremyndigheden betaler skat i Danmark.
 • barnet ikke bliver forsørget fra det offentlige.
 • du har haft arbejde eller boet i Danmark i minimum 6 år indenfor de seneste 10 år.

Du kan ikke få børnepenge hvis:

 • Du ikke overholder et forældrepålæg, som man får af kommunen hvis barnets udvikling kan være i fare.
 • man ikke overholder pligten om sprogvurdering eller sprogstimulering for et 2 til 3 årig barn.
 • hvis man ikke overholder pligten om uddannelses, beskæftigelse eller lignende aktiviteter for en 15 til 17 årig.

Hvem udbetales børnepengene til?

Uanset hvem børnepengene udbetales til, så er formålet med børnepengene at de skal gå til barnet og til de ekstra udgifter som medfølger når man er en børnefamilie.

Men nogle gange går mor og far til barnet hver til sit, og så er det rart at vide hvem der kommer til at modtage børnepengene. Det er som udgangspunkt moren til barnet som modtager børnepenge udbetaling, og i mange tilfælde så vil mor også have forældremyndigheden.

Men vi har her lavet en oversigt over hvem der udbetales børnepenge til i nogle forskellige situationer:

Hvis mor og barn bor sammen:

 • Hvis mor og barn bor sammen, så vil børnepengene blive udbetalt til begge forældre, hvilket også gælder hvis mor og far begge bor sammen med barnet.

Hvis far og barn bor sammen:

 • Hvis det er far som bor med barnet, så vil det være far der betales børnepenge til.

Hvis barnet både bor hos mor og far:

Hvis begge forældre har fælles forældremyndighed, og barnet derfor bor hos begge forældrene, så er reglen at børnepengene bliver udbetalt til den forældre som barnet befinder sig mest hos. Hvis barnet bor hos begge forældre lige meget, så vil børnepengene udbetales til forældrene med barnets folkeregister adresse.

Tjener jeg for meget til at få børnepenge?

Betyder det noget om hvor meget du tjener i forhold til om du kan få børnepenge? Svaret er ja, det betyder noget. Hvis du har en høj løn, kan det nemlig betyde at du bliver trukket i børnepenge og hvis du virkeligt har en stor indtægt kan det ende med at du overhoved ikke får nogle børnepenge.

Indkomstgrænsen for børnepenge / børne- unge ydelse

I 2024 er indkomstgrænsen på 765.800 kroner om året. Denne grænse reguleres hvert år og bliver som udgangspunkt også højere hvert år. Det betyder at hvis dig selv eller din ægtefælles topskattegrundlag er over de 765.800 kroner i 2024, så vil børnepengene blive trukket med 2 % af det beløb som i tjener mere end grænsen.

Er jeres årlige topskattegrundlag under 765.800 kroner om året hver især, så bliver der ikke trukket i jeres børnepenge.

Hvor kan jeg se om jeg har nedsat børnepenge?

Bliver dine børnepenge sat ned, så vil du få beskeden fra Udbetaling Danmark, hvor du kan læse hvor meget ydelsen bliver nedsat og hvad årsagen er til det. Dette vil du få besked over e-boks.