Regler og udbetaling af Feriepenge i 2024

Når man er ansat, så optjener man feriepenge fra d. 1 januar og indtil den 31. december hvert år. Når man er ansat i en virksomhed, så har man krav på ifølge loven at få 2,08 feriedage betalt at virksomheden hver måned, hvor de arbejder i virksomheden.

Kan man få feriepenge, hvis man ikke holder ferie?

Man skal i de fleste tilfælde holde ferie, for at få sine feriepenge hvilket jo trods alt er meget logisk. Dog kan man godt få lov til at få feriepenge selvom man ikke har holdt ferie, og et eksempel for dette er hvis man har barsel.

Man har som medarbejder faktisk krav på at holde hele 3 ugers sammenhængen ferie i løbet af et kalenderår, og så har man de sidste 2 uger som man kan holde som man aftaler med sin arbejdsgiver.

Vidste du, at hvis du er medarbejder og har børn, så skal din arbejdsgiver faktisk tage højde for dette og forsøge at få placeret ferien i børnenes skoleferie. Selvom man som ansat skal tages hensyn til, hvis man har børn så skal arbejdsgiveren også tage hensyn til virksomhedens drift og derfor er det ikke altid at det kan imødekommes.

Der er også nogle virksomheder som tilbyder deres ansatte 5 feriefridage som man som ansat og arbejdsgiver sammen aftaler hvordan de skal afholdes. Disse 5 dage behøver ikke at være sammenhængende, og man kan derfor selv fordele en enkelt dag af gangen i løbet af et kalender år, dog senest inden d. 1 maj.

Hvornår er der udbetaling af feriepenge?

Det er forskelligt hvornår der udbetales feriepenge, men man kan tidligst afholde ferien på en bestemt dato hvert eneste år.

  • Mandag d. 1 maj 2024

Ny ferielov – Nye ferieregler

I 2020 startede den nye ferielov, hvor du med den nye ferieordning optjener og afvikler din ferie på samme tid i løbet af årets 12 måneder (ferieåret). Det betyder altså at den ferie du optjener i februar måned kan afholdes i marts måned, samme år.

Men man kan også vælge at afholde ferien 4 måneder efter ferieåret, hvilket altså giver lønmodtagere 16 måneder at afholde ferie i, som hedder ferieafholdelsesperioden som giver øget fleksibilitet til at afholde sin ferie.

Hvad betyder det for os lønmodtagere?

Der vil stadig være to former for feriebetaling som er ferie med løn samt ferietillæg, og ferie med feriegodtgørelse.

Det vil for lønmodtagere betyde at ferieåret fra d. 1 september til d. 31 august året efter (12 måneder)  vil der blive optjent 2,08 feriedage hver måned.

Du kan altså planlægge din ferie meget mere fleksibelt og allerede bruge din optjente ferie fra samme år i stedet for at skulle vente med at bruge den til næste år.

Bliv klogere på udbetaling af feriepenge i 2024

Når du har valgt at du skal holde ferie, så vil du få udbebtaling af feriepenge direkte ind på din nemkonto ved at bestille udbetaling af feriepenge her.

Hvornår du får din udbetaling af feriepenge, er afhængig af hvornår du har valgt at du vil holde ferie, men hvis ud vælger at bestille dine feriepenge så vil du tidligst modtage dem en måned inden selve ferien skal afholdes. Skal du holde ferie indenfor den kommende måned, og får bestilt dem der, så vil du indenfor 4 hverdage modtage feriepengene.

Et godt råd er at få tilmeldt dig det offenliges sms service ”Nemsms”, hvor du vil få besked på hvornår dine penge udbetales.

Kan jeg få feriepenge?

Ifølge vores ferielov i Danmark, så har alle lønmodtagere i Danmark ret til feriepenge, hvilket du også kan se i din ansættelseskontrakt. Udover at du har ret til feriepenge, så har du også ret til at få udbetaling af ferietillæg, som giver dig yderligere 1% af årets ferieberettiget løn. Vidste du også, at du faktisk har krav på 25 dages ferie om året? Hvis dette ikke står i din kontrakt, så snak med din arbejdsgiver, for at høre hvad årsagen er til at du ikke har det. Hvis du har været ansat i under en måned, så vil du stadig få feriepenge, men du vil kun få for den periode hvor du har arbejdet i virksomheden.

Optjener jeg feriepenge hvis jeg er sygemeldt?

Hvis du er lønmodtager og fuldtidsansat, så har du også krav på at optjene feriepenge mens du er sygemeldt, præcist som du også har krav på at få løn under sygdom. Du mister altså ikke feriepenge bare fordi du er sygemeldt.

Kan jeg få feriepenge, hvis jeg er sygemeldt?

Hvis du er fuldtidsansat med feriekort og sygemeldt, og ikke når at få holdt din ferie grundet sygdom inden du kommer til 1 maj, så har du ret til at få dine feriepenge for året tidligere udbetalt i stedet for. Du skal sørge for at få dit feriekort underskrevet af sygedagpengekortoret, før dette er muligt. Du kan nå at bestille dem helt frem til d. 30 september hvert år.

Du kan også få dine feriepenge udbetalt, hvis du ikke når at afholde din ferie, grundet du er nød til at passe et alvorligt sygt barn eller forældre i en kortere og tidsbegrænset periode.

Kan jeg få overført min ferie til næste ferieår?

Det er normalt ikke muligt at overføre sine feriepenge til næste år, da man altid som udgangspunkt skal have holdt sin ferie i ferieåret uden undtagelse. Men i nogle sjældne tilfælde så kan man få lov af sin arbejdsgiver til at skubbe alt ud over 20 feriedage til det næste ferieår, så du næste år i de fleste tilfælde vil have 30 dage. Det kan være hvis du simpelthen ikke har haft mulighed for at holde den ferie optjente ferie, grundet arbejdsopgaver og lignende. Hvis man ønsker dette, så skal du snakke med din arbejdsgiver om at overføre ferien til næste ferieår. Du kan også få overført denne ferie, selvom det er i en anden virksomhed du har optjent ferien. Men i nogle tilfælde er der nogle regler i fagforeningen som gør at du ikke får lov til dette, men her kan du blot kontakte din fagforening for at få svar på dette.

Hvordan overfører jeg min ferie?

Hvis du ønsker at overføre din ferie, så skal du først og fremmest få en godkendelse af din arbejdsgiver. Dette skal ske skriftligt, da arbejdsgiveren nemlig skal godkende overførslen. Hvis du har en feriekonto, hvor dine feriepenge er på, så skal du blot udfylde denne blanket sammen med din arbejdsgiver, og få den indsendt. Dette kan gøres inden d. 30 september, og så vil de blive overført for dig.

Har du ikke en feriekonto, så er det bare din arbejdsgiver der skal give besked om at du vil have dine ferie penge overført til næste ferieår.

Hvordan holder jeg min overførte ferie?

Du skal holde din overførte ferie først, inden du begynder at afholde din almindelige ferie Men selvom du har overført 5 feriedage til det næste ferieår og derfor har 30 dages ferie i alt, så har du ikke krav på at holde mere end 3 ugers sammenhængende ferieuger.

Du har også mulighed for igen at overføre yderligere ferie til det ferieår der kommer bagefter, hvis du igen ikke har haft mulighed for at holde din ferie.

Det vil betyde at anden gang du overfører din ferie, så vil du faktisk kunne overføre 10 dage i stedet for kun 5 dage.

Relaterede sider om:


Ferietillæg

Dagpenge

SU