Få mere afvide omkring fleksydelsen og se udbetalings datoer for fleksydelse 2024

Der er meget mangelfuld information omkring fleksydelse på nettet, og eftersom reglerne konstant ændre sig, så er det helt fuldstændig umuligt at følge med i hvilket der er opdateret. Derfor har vi lavet denne side, for at give dig et bedre overblik over netop din fleksydelse og hvornår man får udbetalt fleksydelse.

Hver eneste gang der er ændringer i loven, så opdatere vi her, så de oplysninger du finder her på siden er helt opdateret.

Hvad er fleksydelse?

Fleksydelse er kort fortalt blot en form for efterløn, for de personer som ikke har kunne passe et normalt arbejde på fuldtid, men i stedet for har været i fleksjob. Det skal altså være folk som har et varigt problem som gør at de af den ene eller den anden grund ikke kan passe et normalt arbejde, og derfor ikke har normale vilkår.

Se hvilke datoer du får udbetalt fleksydelse i 2024

Onsdag den 31. Januar 2024
Torsdag den 29. Februar 2024
Onsdag den 27. Marts 2024
Tirsdag den 30. April 2024
Fredag den 31. Maj 2024
Fredag den 28. Juni 2024
Onsdag den 31. Juli 2024
Fredag den 30. August 2024
Mandag den 30. September 2024
Torsdag den 31. Oktober 2024
Fredag den 29. November 2024
Tirsdag den 31. December 2024

Hvordan søger man fleksydelse?

Man kan først søge fleksydelse når man når fleksydelsesalderen som afhængig af hvornår du er født er mellem 60 og 67½ år. Du bliver kontaktet af udbetaling Danmark cirka tre måneder inden at du har nået fleksydelsesalderen, hvor du modtager dit ansøgningsskema samt vejledningen omkring hvordan du søger din fleksydelse. Du kan helt selv bestemme hvornår du ønsker at påbegynde fleksydelse, dog kræves det at det er før din pensionsalder. Du kan allerede starte din fleksydelse én måned efter at Udbetaling Danmark har fået ansøgningen, og fleksydelse kan ikke ansøges digitalt.

Kan jeg få fleksydelse?

Hvis du ønsker at få fleksydelse, og vil være en del af fleksydelsesordningen i 2020, så er der nogle betingelser som du skal opfylde.

Du skal:

  • have nået fleksydelsesalderen.
  • være visiteret til fleksjob.
  • have betalt flekelsydelsesbidraget i mindst 30 år. Her medregnes hvis du har været medlem af A-kasse og indbetalinger til efterlønsbidraget.
  • have bopæl i Danmark.
  • Ikke får social pension, pånær invaliditetsydelse.

Hvis du har betalt til fleksydelsesordningen, så kan din anciennitet blive flyttet til efterlønsordningen, hvis du en dag får et job på normale vilkår og det samme kan dine indbetalinger af efterlønsbidrag, som kan blive overført til fleksydelsordningen når du bliver ansat i fleksjob.

Hvor meget kan jeg få i fleksydelse?

Der er meget forskel på hvor meget du kan få i fleksydelse. Det afhænger af blandt andet hvor gammel du er og hvor meget du får i pension. Men en god tommelfinger regel er at du aldrig kan få mere i fleksydelse end det du har tjent i de seneste 12 måneder inden påbegyndelse af fleksydelse.

På denne oversigt kan du se hvor meget du kan få i fleksydelse i 2024: (tal fra borger.dk)

  • Hvis du er født inden d. 1 januar 1956 og starter på fleksydelse indtil 5 år før pensionsalderen kan du højest få 203.472 kroner om året.
  • Hvis du er født mellem d.1 januar 1956 til 30. juni 1959 og starter på fleksydelse mellem 3 til 5 år inden pensionsalderen, kan du højest få 203.472 kroner om året.
  • Hvis du er født mellem d.1 januar 1956 til 30. juni 1959 og starter på fleksydelse indtil 3 år inden pensionsalderen, kan du højest få 223.596 kroner om året.
  • Hvis du er født efter d. 30 juni 1959 og starter på fleksydelse indtil 3 år før pensionsalderen, så kan du højest få 223.596 kroner om året.

Fleksydelse og Fleksjob løn

Hvis du er ansat i en virksomhed med overenskomst, så vil du under et fleksjob få lønnen efter overenskomsten.

fleksjob løn i 2024 lyder på 18.964 kroner om måneden, hvilket svare til 98 % af den højeste dagpengesats.

Hvis din arbejdsgiver ikke er dækket af en overenskomst, så skal du og din arbejdsgiver blive enige om hvad din løn er i fleksjob.

Når man er ansat i et fleksjob, så kan man ikke få efterløn hvilket betyder at man i stedet skal søge fleksydelse, der er dog utroligt mange ligheder mellem efterløn og fleksydelse.

Hvor længe kan man få fleksydelse?

Det er meget forskelligt, om hvor længe man kan så fleksydelse, og det afhænger af hvor når du er født. Årsagen til dette af fordi folkepensionsalderen bliver reguleret hvert 5 år. Første gang den blev reguleret var i 2015, med virkningen i 2030. Næste gang den bliver reguleret er i 2020, som har virkning i 2030 og sådan forsætter det fremover.

Nedenfor kan du se hvor længe man kan få fleksydelse:

Er du fødtkan du få fleksydelsen, når du er fyldt og du kan få folkepensionen, når du er fyldtAntal år med fleksydelsen
før d.1 januar 195460655
d. 01.01.1954 til 30.06.195460½65½5
d. 01.07.1954 til 31.12.195461665
d. 01.01.1955 til 30.06.195561½66½5
d. 01.07.1955 til 31.12.195562675
d. 01.01.1956 til 30.06.195662½67
d. 01.07.1956 til 31.12.195863674
d. 01.01.1959 til 30.06.195963½67
d. 01.07.1959 til 31.12.196264673
d. 01.01.1963 til 31.12.196665683
d. 01.01.1967 eller senere66*69* 3

Ferie og fleksydelse

Hvis du er på fleksydelse, så må gerne holde ferie, men der bliver beregnet et fradrag i fleksydelsen, som Udbetaling Danmark beregner hvis du enten holder ferie med løn, holder din ferie med feriegodtgørelse eller får udbetaling af feriepenge uden at du holder ferie i din fleksydelsesperiode, eller op til 3 måneder inden du starter på din fleksydelse.

Sygdom og fleksydelse

Hvis du arbejder i en virksomhed med en overenskomst, så vil du hvis du får fleksydelse og er i fleksjob, få udbetaling af løn fra den første dag med sygdom, og er du ikke i fleksjob, så vil du få sygedagpenge efter de gældende regler. Hvis virksomheden du er arbejder i ikke har en overenskomst, som giver løn under sygdom, så vil du i stedet for dine sygedagpenge fra din kommune for timerne hvor du skulle have været på arbejdet. Dine sygedagpenge bliver modregnet i din fleksydelse, hvilket vil betyde at du vil modtage en udbetaling der svarer til omkring 98 % af den højeste dagpengesats.

Hvad koster det at betale til fleksydelse?

For at være med i fleksydelsesordningen så skal du betale 1.505 kroner i hvert kvartal i 2024, for at være med i fleksydelsesordningen, og du skal forsætte med at betale til fleksydelsesordningen mens du får fleksydelse. Men du får fradrag for dine betalinger til fleksydelse, som helt automatisk bliver indberettiget til skat af Udbetaling Danmark. ‘

Hvis du ikke betaler til fleksydelsen mens du modtager fleksydelse, så vil den manglende betaling blive trukket fra din udbetaling af Udbetaling Danmark.

Se relaterede sider om:

Dagpenge

Sygedagpenge

Feriepenge