Alt om Dagpenge – Se alle datoer for udbetaling af dagpenge i 2024

Vi er så heldige i Danmark, at vi har muligheden for helt frivilligt at indbetale til en akasse, som giver os ret til dagpenge. I mange andre lande, så er det et krav at dette skal gøres, eller også er der slet ingen mulighed for det. Det er mest normalt, når man bevæger sig udenfor norden, at kravet om betaling til disse akasser, gør prisen dyrere. I Danmark giver den danske stat statsstøtte, så vi alle har muligheden for at kunne få dette, uden at det skal ruinere os Danskere. Udbetaling af dagpenge giver os danskere et sikkerhedsnet, hvis vi en dag er uheldige at stå uden arbejde, uanset om man selv har sagt op eller er blevet fyret. Og indbetalingen til dine dagpenge igennem akassen er også så lav, at man med få måneders udbetaling af dagpenge har tjent det man selv har indbetalt hjem for flere år. Så derfor er det en god ide at gøre brug af den mulighed.

Mange er usikre på reglerne omkring dagpenge og hvornår der er udbetaling af dagpenge, og det er derfor vi har lavet denne side, så du kan få svar på netop dette spørgsmål.

Reglerne for udbetaling af dagpenge ændres hele tiden

Alle reglerne for udbetaling af dagpenge ændres hele tiden, og kan forstås på et hav af forskellige muligheder, hvilket også gør dagpenge systemet utroligt besværligt og svært at forstå. Dog er det fælles for alle akasser, at du skal udfylde dit dagpengekort hver måned, og indsende til dem. Det er dog idag ret let og kan gøres online og det tager kun 2 minutter at gøre. Derudover så skal man være aktiv jobsøgende, og løbende stille op til samtaler hos akassen, for at se om der er fremgang i jobsøgningen, eller om du har brug for yderligere kurser eller hjælp.

Hvornår er der dagpenge udbetaling i 2024?

Onsdag den 31. Januar 2024
Torsdag den 29. Februar 2024
Onsdag den 27. Marts 2024
Tirsdag den 30. April 2024
Fredag den 31. Maj 2024
Fredag den 28. Juni 2024
Onsdag den 31. Juli 2024
Fredag den 30. August 2024
Søndag den 29. September 2024
Onsdag den 30. Oktober 2024
Fredag den 29. November 2024
Mandag den 30. December 2024

Hvad er dagpenge?

Dagpenge er en ydelse man kan få hvis man er medlem af en a-kasse som kompensation i tilfælde af man bliver arbejdsløs, eller i forbindelse med graviditet, fødsels, sygdom eller skader som gør man ikke er i stand til at arbejde. Der findes to slags dagpenge. Den mest kendte er arbejdsløshedsdagpenge, og så findes der sygedagpenge.

Hvor længe kan man gå på dagpenge?

Idag kan man gå på dagpenge i op til to år af gangen til forskel fra i år 1995, hvor man kunne få hele 7 års dagpenge. Det blev ændret igen allerede to år efter, i 1997 hvor dagpenge perioden blev sat ned til 4 år, og sidste gang reglerne blev ændret var i 2010 hvor dagpengeretten nu hedder 2 år, inden man skal i arbejde igen medmindre du får lov til at forlænge denne periode. De to år svarer til 3.848 timer. I de to år skal du være til rådighed for arbejdsmarkedet hvilket betyder at du eksempelvis ikke bare kan rejse ud af landet på ferie.
Hvis du vil have optjene nye to år på dagpenge, så skal du være på arbejdsmarkedet og være i arbejde i 1.924 timer i løbet af de seneste 3 år, eller arbejde som selvstændig i minimum 12 måneder.

Hvis du ikke har haft mulighed for at arbejde nok til at optjene til en ny dagpenge periode, så vil du forsætte med at bruge af den gamle periode. Hvis din dagpengeret udløber, og du ikke har nået at arbejde i 1.924 timer, så kan du i nogle tilfælde få lov at få forlænge i helt op til 12 måneder ekstra.

Hvordan forlænger man sin dagpenge?

Hvis du ønsker at forlænge din dagpenge periode, fordi du ikke har nået at arbejde nok timer til en ny to års periode, så kan du få lov til at forlænge perioden med de timer du indtil videre har arbejdet siden du startede på denne dagpenge periode. Her vil hver time du arbejder give dig to timers dagpengeret.

Det betyder altså at hvis du har arbejdet 100 timer, så kan du få 200 timers dagpenge. Men du kan ikke bruge disse timer igen, når du har optjent en ny to årige dagpenge periode.

Kan jeg få dagpenge?

Der er nogle regler man skal overholde for at man er berettiget til dagpenge.

Man skal :

  • Være ledig
  • Være medlem af en a-kasse i minimum 12 måneder.
  • Kunne opfylde indkomst eller beskæftigelseskravet.
  • Være til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket betyder at man skal være aktiv jobsøgende og være registrerede som jobsøgende hos jobnet.dk
  • Tjekke for jobforslag på jobnet.dk
  • Kunne tage et fuldtidsarbejde på 37 timer pr. uge

For at opfylde indkomstkravet hvis man er ny i dagpengesystemet, så skal man i løbet af 3 sammenhængende år have tjent mindst 254.328 kroner for en fuldtidsforsikrede og 152.232 kroner for en deltidsforsikrede.

Beskæftigelsesfradraget gælder dem som allerede er i dagpengesystemet, og betyder at du i stedet for indkomst optjener retten til dagpenge igennem dine arbejdstimer. For at få ret til dagpenge skal du minimum have arbejdet og indberettiget 1.924 timer for en fuldtidsforsikrede, og 1.258 timer for en deltidsforsikrede indenfor de seneste 3 år, og hvor du også har været med i en a-kasse.

Ferie og dagpenge

Mange er i tvivl om at de optjener ferie når de er på dagpenge, og svaret er ja.

Når du er på dagpenge optjener du stadig ferie, ligesom hvis du har et job. Du får den samme sats, som når du får udbetaling af dagpenge. Det betyder at du har ret til 25 feriedage i et ferieår, hvor du får det samme som hvis du får normale dagpenge.

Hvis du ønsker at søge om feriedagpenge, så skal du blot udfylde blanket AR25, som du kan få igennem din A-kasse. Hvis du ansøger om dine feriepenge en måned inden du skal have din ferie, så får du dine feriedagpenge senest ugen før ferien starter. Du bestemmer selv om du vil holde din ferie på én gang, eller fordele den ud over flere perioder.

Når du vil have ferie og er på dagpenge, så skal du huske at hvis du har ferie optjent fra en tidligere arbejdsgiver, så skal denne ferie bruges inden du kan få dine feriedagpenge. Du kan godt vælge at holde 5 dages ferie, hvor feriepengene kommer fra din tidligere arbejdsgiver, og så forlænge ferien med 5 dages ferie med feriedagpenge. Hvis du ikke ved om du har optjent ferie fra dit tidligere arbejde, så kan du tjekke det ved at logge ind på din feriekonto 

Det er vigtigt at du husker at melde ferie på jobnet.dk, og det skal gøres senest 14 dage inden ferien starter, også hvis du er i aktivering eller virksomhedspraktik.

Hvordan ansøger jeg om feriedagpenge?

For at ansøge om feriedagpenge, når du ønsker at holde ferie på dagpenge,  er alt du skal gøre at kontakte den a-kasse som du er medlem af. Du skal give din a-kasse besked om at du vil holde ferie, senest på din første feriedag, men jobcentret skal vide det 14 dage inden ferien starter.

Du skal stadig have dit CV aktivt mens du er på ferie, og bekræfte at du stadig er jobsøgende senest 7 dage efter din ferie slutter.

Sygdom og dagpenge

Bliver du ramt af sygdom mens du er på dagpenge, så skal du huske at kontakte dit jobcenter og fortælle at du er blevet syg. Du kan også melde dig syg igennem din profil på jobcentrets hjemmeside.Du kan maksimalt få dagpenge i 14 dage, og hvis du forsætter med at være syg efter at der er gået de 14 dage, så kommer du til at begynde på sygedagpenge fra din kommune. Du kan læse mere om sygedagpenge her

Når du er blevet rask fra din sygdom, så skal du huske at blive tilmeldt dig på jobcentret efterfølgende.

Se relaterede sider:

Kontanthjælp

Barselsdagpenge

Børnepenge