Udbetaling af boligsikring – Den store guide om boligsikring i 2024

Det er ikke altid let at finde ud af hvad reglerne for boligsikring er, og derfor har vi lavet denne hjemmeside, som konstant er opdateret med de nyeste oversigter og informationer omkring hvornår der er udbetaling af boligsikring i 2024.

Se datoerne for udbetaling af boligsikring 2024 her

Tirsdag den 02. Januar 2024
Torsdag den 01. Februar 2024
Fredag den 01. Marts 2024
Mandag den 01. April 2024
Onsdag den 01. Maj 2024
Mandag den 03. Juni 2024
Mandag den 01. Juli 202
Torsdag den 01. August 2024
Mandag den 02. September 2024
Tirsdag den 01. Oktober 2024
Fredag den 01. November 2024
Mandag den 02. December 2024

Hvad er boligsikring?

Årsagen til at man tilbage i 1966 i folketinget valgte at indføre boligsikring, som også er kendt som boligydelse eller boligstøtte, var fordi at man helt tilbage i 60’erne oplevede at utroligt mange lejere fik sat deres husleje en del op, hvilket gjorde det umuligt for mange, overhoved at kunne betale for at bo i deres boliger. Det var også i en periode, hvor der blev bygget mange nye boliger i københavnsområdet, grundet de gamle boliger simpelthen var blevet forældet og forfaldne. De nye fik toilet og bad, hvilket man dengang ikke var vant til var i alle boliger. Dette gjorde naturligvis også at der kom en yderligere huslejestigning, som ikke særligt mange havde råd til. Men folk valgte alligevel at bo i dem grundet at de jo trods alt skulle have et sted at bo. Udover dette, så var de gamle boligbyggerier så inficerende med skimmelsvamp og fugt, som gjorde folk der boede deri syge, hvilket gjorde at folk var tvunget til at finde nye boliger. Ikke noget med at folk blev syge af disse gamle boliger, så var det også først i de nye byggerier at der kom indlagt varme i boligerne hvilket igen gjorde de nye byggerier dyrere i husleje, grundet udbud og efterspørgsel satte priserne i vejret.

Du kan søge boligsikring hvis du bor til leje i i boligen, og så er der en masse forskellige faktorer der spiller ind såsom husstandens indkomst, og boligens størrelse, antallet af børn og personer i husstanden. Man får boligsikring til huslejen, men ikke andre forbrugsudgifter såsom varme og el.

Hvor meget kan jeg få i boligsikring?

Der er mange der gerne vil vide om de kan få boligstøtte, men der findes faktisk ikke noget endegyldigt svar, da det afhænger af utroligt mange faktorer, så derfor er det helt umuligt at vide hvad du kan få i boligstøtte. Men du kan få helt ned fra 250 kroner om måneden og helt op til 4429 kroner hver måned.

Der gives et ret stort beløb til boligsikring, på helt op til 60 % af lejen, og så bliver der trukket 18 % af husstandens indkomst som overstiger 143.600 kroner om året. Hvis der er mere end et enkelt barn i husstanden, så bliver denne grænse forøget med 37.800 kroner om året pr. barn.

Noget af det der betyder mest for hvor meget du kan få i boligstøtte er husstandens indkomst. Det betyder altså at hvis i er to der lever sammen så vil det altså have en betydning for jeres udbetaling af boligstøtte, og du vil derfor få mindre end hvis du bor alene i din lejebolig. Dog er noget som betyder mest faktisk hvad huslejen koster hver måned, da det er fra det beløb man beregner hvor meget man kan være berettiget til, og her trækker man forbrugsudgifter fra såsom vand, varme og el som eventuelt er medregnet i huslejen. Og er du en enlig forsørger, så vil det også have en effekt på din boligstøtte. Du kan beregne din boligstøtte ved bruge borger.dk’s boligstøtte beregner her 

Hvor meget må jeg tjene mens jeg får boligsikring?

Der er ingen bestemt grænse for hvor meget man må tjene, inden man ikke er berettiget til boligsikring. Det afhænger nemlig af hvor stor boligen du bor i er, og hvor meget du betaler i husleje, hvor mange der bor i den og hvor meget i tjener.

Indkomsten bliver altid udregnet ud for den samlede indkomst i hele boligen, og hvis der er store børn i husstanden over 18 år, og hvis de tjener over 20.100 kroner om året, så vil deres indtægt også blive medregnet i husstandens indkomst, præcist som almindelige voksne.

Udover dette, så betyder det også noget for om du kan få boligsikring, hvis du eller en anden beboer i boligen, har en formue på over 753.800 kr.

Udbetaling Danmark har givet nogle eksempler som du kan se nedenfor, for at give en ide om hvor meget du må tjene for at få boligsikring.

Hvis du bor i lejlighed med en eller flere pensionister:

Antal personer i lejligheden: 1 voksen / 2 voksne

Størrelse på lejligheden: 65 m2 / 85 m2

Husleje 4.300 kroner om måneden. / 5400 kroner

Du kan få boligstøtte hvis indkomsten ikke overstiger 317.200  kr om året. / 367.200 om året.

Hvis du bor i lejlighed uden pensionister

Antal personer i lejligheden: 1 voksen / 1 voksen og 1 barn

Størrelse på lejligheden: 65 m2 / 85 m2

Husleje 4.300 kroner om måneden. / 5400 kroner

Du kan få boligstøtte hvis indkomsten samlet ikke overstiger 317.200  kr om året. / 367.200 om året.

Hvor mange kan ansøge om boligsikring i husstanden?

Der er kun én person i hver husstand som kan ansøge om boligsikring, og det skal være den person som får trukket huslejen over sin konto. Du kan ansøge om boligsikring digitalt hos www.borger.dk, og alle som bor i boligen, og som er over 15 år gamle (pånær dine egne børn), skal skrive under på at ansøgeren har lov til at se deres indkomst.

Hvor længe går der før jeg får svar på min ansøgning?

Hvor længe du skal vente på at få svar på din ansøgning omkring boligsikring er meget forskelligt. Det afhænger af hvor mange ansøgere der er, men du skal regne med at der går omkring 13 uger før du får svar. Men selvom der kan gå så lang tid før du får svar på din ansøgning, så vil du naturligvis stadig få boligskringen med tilbagevirkende kraft, så du ikke går glip af din boligsikring.

Hvem udbetaler boligsikring?

Det har tidligere været kommunerne der udbetalt boligsikring, men det er fra d. 1 marts 2013 blevet udbetaling Danmark der står for alt udbetaling af boligsikring, så hvis du ikke har fået din boligsikring, så er det dem du skal rette henvendelse til.

Se relaterede sider:

Feriepenge

Dagpenge

Børnepenge