Alt om Revalidering 2024 -Se alle datoer for udbetaling af revalidering 2024

Revalidering er for nogle en nødvendighed og noget man får hjælp til igennem sit lokale jobcenter. Men det er alligevel noget som der ikke er særlig meget viden om på nettet, og derfor opstår der meget usikkerhed på hvornår man får udbetaling af revalidering og hvad revalidering overhoved er, på trods af det er meget vigtig viden. Derfor har vi samlet en guide til dig, så du slet ikke er i tvivl omkring hvornår du får udbetaling af netop din revalidering og om du kan få revalidering. Vi opdatere naturligvis vores oplysninger hver eneste gang der bliver lavet om på reglerne, så du kun finder de korrekte oplysninger på vores side.

Se datoerne for udbetaling af revalidering i 2024

Onsdag den 31. Januar 2024
Torsdag den 29. Februar 2024
Onsdag den 27. Marts 2024
Tirsdag den 30. April 2024
Fredag den 31. Maj 2024
Fredag den 28. Juni 2024
Onsdag den 31. Juli 2024
Fredag den 30. August 2024
Mandag den 30. September 2024
Torsdag den 31. Oktober 2024
Fredag den 29. November 2024
Tirsdag den 31. December 2024

Hvor meget får man under revalidering – revalidering sats 2024?

Der er løbende ændringerne i satsen for revalidering og nedenfor kan du se satserne for 2024:

 • Over 30 år: 19.741 kroner.
 • Fyldt 25 år med forsørgerpligt overfor ikke hjemmeboende børn: 15.874 kroner.
 • Fyldt 25 år uden forsørgerpligt:  11.944 kroner.
 • Under 25 år, har psykisk lidelse og er udeboende:  11.944 kroner.
 • Under 25 år, udeboende og ikke forsørgerpligt: 7.272 kroner.
 • Under 25 år, hjemmeboende og ikke forsørgerpligt: 3.509 kroner.

Under revalidering får du som 30 årige eller derover faktisk præcist det samme som hvis du er på dagpenge, mens du som under 30 får det samme som en kontanthjælp. En fordel ved revalidering er at hvis du har feriepenge tilbage fra et andet job, så har det ikke nogen betydning, lige som det heller ikke har nogen betydning at du får restskat tilbage, og derfor ikke bliver trukket af din revalidering.

Hvis du får revalidering og er under 30 år gammel, så vil du få en højere revaliderings sats som hvis du er over 30 år gammel, his du selv forsørger børnene, eller hvis du det seneste halve år, har haft en indkomst som var højere end den høje dagpengesats. Bliver disse to punkter opfyldt, så får du den samme sats som personer over 30 år gør.

Der er få tilfælde hvor du vil få nedsat revalideringsydelse hvis du:

 • som praktikant modtager elevløn, som lærling eller elev, eller blot løn under din oplæring.
 • har andre indkomster som overstiger mere end 12.000 hvert år (2024).

Hvor lang tid kan man få revalidering?

Man har maksimalt 5 år, men du planlægger sammen med dit lokale jobcenter præcist hvor lang tid det tager, mens der bliver lagt en plan for din fremtidige forløb.

En revalidering kan bestå af ting som virksomhedspraktik, undervisning eller kurser, uddannelser og endda hjælp til at starte en selvstændig uddannelse.

Det der er vigtigst er at du skal igang så hurtigt  igang som muligt med at komme retur på arbejdsmarkedet.

Hvem kan få i revalidering?

Revalidering er lavet for dig, der har begrænset arbejdsevne og brug for hjælp til omskoling, og generalt nogle store ændringer i dit liv, for at kunne komme til at forsørge dig og din familie igen. Revalidering kan bestå af aktiviteter som økonomisk hjælp og erhvervsrettede uddannelse.

Hvis du ønsker at ansøge om revalidering hos din kommune, så skal du:

 • have væsentligt begrænset arbejdsevne som ikke kun er midlertidigt. Hvis det skønnes at din arbejdsevne kan blive forbedret igennem behandlinger og træning eller lignende indenfor en rimelig overskuelig fremtid, så vil du ikke kunne blive godkendt til revalidering.
 • have behov for speciel støtte til omskoling samt yderligere kvalificering.
 • have mulighed for realistisk set at gennemføre revalideringen og blive selvforsørgende efterfølgende.

Det er din lokale kommune som beslutter om du kan blive godkendt til revalidering ud fra dit helbred og dine erhvervsmæssige samt sociale forhold.

Revalidering og selvstændig virksomhed

Hvis du ønsker at drive selvstændig virksomhed under revalidering, så er dette faktisk en mulighed. Kommunen vil gerne hjælp dig i arbejde, og kan du dokumentere at du faktisk kan drive din egen virksomhed, så kan du få deres støtte og hjælp til at opstarte din selvstændige virksomhed på revalidering.

Hjælpen vil være i form af rentefrit lån, tilskud eller lignende til eksempelvis forsørgelse i et halvt år eller til at kunne leje lokale eller varelager indkøb. Du kan som udgangspunkt få støtte til hjælp af alle virksomhedens udgifter til etableringen.

Formålet med revalideringen og opstart af selvstændig virksomhed, og der er følgende betingelser:

 • Kommunen skal vurdere at du har forstand på at drive en virksomhed.
 • Kommunen skal vurdere at du med støtten har mulighed for at blive selvforsørgende.
 • Kommunen skal godkende din plan om opstart som inkludere en plan over udgifterne til etableringen.
 • Kommunen skal godkende din forretningsplan.

Når revalideringen er afsluttet, og der vurderes at du kan leve af din selvstændige virksomhed efter revalidering, så vil den blive afsluttet og du skulle herefter kunne klare dig selv.

Ferie og revalidering

Mange som enten skal igang med en revalidering eller skal til og igang, kender ikke til deres ret til ferie. Og det er med god grund, da reglerne igennem tiden også har ændret sig utroligt meget og den viden man finder på nettet enten er forældet eller mangelfuld.

Men svaret er ja, du har ret til at få ferie under din revalidering. Du har ret til at holde 4 ugers ferie hvis du har været i gang med din revalidering i hele 12 måneder i træk uden pause. For at du kan få lov til at holde ferie under revalideringen, så skal det være aftalt med din kommune, og din revalidering skal et specielt tilrettelagt projekt, virksomhedspraktik eller vejlednings og opkvalificeringsforløb, før det er muligt.

Når din ferie starter så skal du starte med at bruge de potentielt optjente feriepenge du måtte have haft fra et tidligere job. Hvis du ikke har haft nogle, eller hvis de er opbrugt, så vil du få almindelige ydelse i form af revalideringsydelse. Du vil ikke optjene ferie til en efterfølgende ansættelse i en virksomhed.

Planlægningen af din ferie skal uanset hvad aftales med kommunen, hvor der også skal tages hensyn til de forløb du måtte have gang i, men også din families ferie, og du må gerne rejse til udlandet på ferie.

Hvad hvis jeg bliver ramt af sygdom under min revalidering?

Hvis du bliver ramt af sygdom under din revalidering, så du ikke kunne modtage revalideringsydelse, men i stedet vil din revalidering blive sat på pause og du vil komme over på sygedagpenge i stedet for. Hvis dit sygdomsforløb varer længe, så er det kommunen der vurdere om det er realistisk at færdiggøre din revalidering.

I tilfælde af sygdom vil du også kunne få mulighed for at få forlænget din revalideringsperiode, og der er ingen grænser for hvor længe din revalideringsydelse hvis du bliver ramt sygdom.

Hvis du bliver ramt af sygdom under din revalidering, og derfor kommer over på sygedagpenge. Du kan læse hvad du får af udbetaling under sygedagpenge her.

Se relaterede sider:

Dagpenge

Feriepenge

Kontanhjælp