Blive klogere på udbetaling af børnebidrag og se datoerne for udbetalingen i 2024

Børnebidrag er kort fortalt et ekstra bidrag den ene forældre betaler til den anden, som har barnet boende på deres bopælsadresse, da man som forældre har pligt til at forsørge sit barn, uanset om du bor med barnet eller ej.

Der er utroligt mange som gerne vil blive klogere på udbetaling af børnebidrag og regler og lovgivningen på området, men der findes desværre næsten ingen informationer på nettet, og mange artikler på nettet er forældet desværre. Derfor har vi valgt at lave denne guide omkring udbetaling af børnebidrag. Vi opdatere naturligvis hele tiden vores side, så alle oplysninger du finder her på siden er helt opdateret og friske.

Hvornår er der udbetaling af børnebidrag i 2024?

Forældrene aftaler selv hvilken dag børnebidraget skal betales, dog så plejer det at være den første hverdag i hver måned.

Tirsdag den 02. Januar 2024
Torsdag den 01. Februar 2024
Fredag den 01. Marts 2024
Mandag den 01. April 2024
Onsdag den 01. Maj 2024
Mandag den 03. Juni 2024
Mandag den 01. Juli 202
Torsdag den 01. August 2024
Mandag den 02. September 2024
Tirsdag den 01. Oktober 2024
Fredag den 01. November 2024
Mandag den 02. December 2024

Hvad er børnebidrag?

Børnebidrag er et specielt bidrag som den ene forældre betaler til den anden som har barnet boende, hvis de ikke bor sammen. Altså helt kort sagt, så betyder det at hvis et forældrepar går hver til sit, så vil den hvor barnet har bopæls adresse modtage dette udbetaling af børnebidrag fra den anden forældre.

Kan jeg få børnebidrag?

Som udgangspunkt så er du berettiget til børnebidrag hvis du bor sammen med dit barn, og barnets anden forældre ikke bor sammen med dig og barnet. Grunden til dette, er at du står som forsøger at barnet. I kan som forældre selv lave en bidragsaftale, hvor i beslutter jer for hvornår pengene skal betales og hvor meget der skal betales i børnebidraget.

Hvis i vælger lave en privat aftale, så bør i skrive den ned på papir, så begge parter ikke bliver uenige om hvad der præcist er blevet aftalt, hvilket letter samarbejdet. Derudover så er det vigtigt at nævne at en privat aftale er præcist lige så bindende som en aftale statsforvaltningen laver med jer.

Det skal dog lige siges, at hvis i har en deleordning og derfor deler alle de faste udgifter til barnet, så vil der normalt ikke være et fastsat børnebidrag.

Kan i ikke blive enige om hvor meget der skal betales i børnebidrag, så skal i gå til statsforvaltningen og så bestemmer de hvad det skal være.

Hvor meget kan jeg få i børnebidrag?

Hvis i vælger at lave en privat aftale, så bestemmer i faktisk sammen præcist hvor meget der skal betales. Og ligesom i skriftligt aftaler hvornår pengene skal betales, så bør i også skriftligt aftale hvor meget der skal betales i børnebidrag.

I kan også vælge at få statsforvaltningen til at bestemme hvor meget der skal betales, og hvis det er dem der gør det, så er der nogle bestemte takster de benytter. Normalt vil udbetalingen af børnebidrag blive 1.415 kroner som standard takst (2024) og denne takst ændres hvert eneste år til den første i januar måned. Der er også mulighed for at få et tillæg, hvis personen som betaler børnebidraget har en høj indtægt, hvor statsforvaltningen deraf udregner en procent sats.

Får jeg fradrag i skat, hvis jeg betaler børnebidrag?

Svaret er kort fortalt ja. Du kan får fradrag i skat når du betaler børnebidrag, hvis i har lavet en privat aftale omkring betalingen, eller hvis statsforvaltningen har truffet en afgørelse.

Du kan trække grundbeløbet fra i skat, som i 2024 beløber sig på 1328 kroner om måneden, og hvis du også betaler et forhøjet procenttillæg grundet høj indtægt, så kan du også få fradrag for det.

Skal man betale børnebidrag i en syv syv ordning?

Hvis i som forældre har en syv syv ordning, så vil der normalt ikke skulle betales børnebidrag til hinanden, da begge forældre som udgangspunkt forsørger barnet lige meget. De betyder også at i som forældre begge to opfylder jeres forsørgerpligt. Men hvis der pludseligt begynder at ske en ændring i dette forhold, og den ene forældre kun har barnet i eksempelvis 5 dage, mens den anden forældre efterfølgende har barnet i 14 dage i streg, så vil den forældre som har har barnet i 5 dage ikke vurderes som forsørger på lige fod med den anden forældre.
Hvis i ikke kan nå til enighed om dette, så skal i kontakte statsforvaltningen.

Hvad er taksten for børnebidrag i 2024?

Der vil være forskel på hvor stort børnebidraget er og hvilken takst man skal betale afhængig af hvor meget den som skal betale børnebidraget tjener. I 2024 er taksten på børnebidraget:

  • Grundbeløb – 1328 kroner om måneden.
  • Tillæg – 172 kroner om måneden.
  • Samlet – 1.500 kroner om måneden.

Ændres taksten for børnebidrag?

Ja, hvert eneste år bliver børnebidraget reguleret fordi der er ændringer i form af inflationen samt andre almindelige stigninger i priserne i vores samfund, hvilket også gør det dyrere  at forsørge sit barn.

Kan man selv lave en aftale om børnebidrag?

Hvis i som forældre kan nå til enighed om en privat aftale om børnebidrag, så kan det sagtens lade sig gøre. I bør dog lave en skrevet aftale, som i begge har en kopi af og underskrevet den. Dog er det ret svær at få ændret en privat aftale, hvilket gør at de fleste vælger at få hjælp fra statsforvaltningen. Og hvis i laver en aftale hvor børnebidraget er højere end den almindelige takst, så kan det også blive besværligt at få fradrag i skat for mere end hvad der normalt ville blive fastsat af statsforvaltningen.

Hvad gør man, hvis børnebidrag ikke bliver betalt?

Hvis den ene forældre ikke betaler det aftalte børnebidrag, så kan du kontakte Udbetaling Danmark, og få hjælp af dem i form af udlæg for børnebidraget. Dette udlæg som du får af Udbetaling Danmark, vil de opkræve pengene af den som normalt skal betale børnebidraget.

Har i lavet en privat aftale om børnebidrag, så kan du stadig få hjælp af Udbetaling Danmark om hjælpen til inddrivelse af pengene, men de lægger ikke ud for børnebidraget for dig, og du er nød til at vente på at den bidragsbetalende forældre betaler børnebidraget.

Se relaterede sider:

Su-Mad.dk

Feriepenge

Dagpenge

Børnepenge